top of page

ÖZGE ÖZTÜRK BİRDAL

Psikolojik Danışman, Çift ve Aile Terapisti, Projektif Testler Uygulayıcısı, Drama Eğitmeni

2008 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olmuştur. 2007 yılında başladığı Çağdaş Drama Derneği’nde Yaratıcı Drama Liderliği Programı dahilinde 320 saatlik eğitim programını bitirmiştir. 450 saatlik MEB onaylı Çift ve Aile Terapisi Eğitimi, Kanserde Aile içi İletişim Eğitimi ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimini tamamlamıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’ nde “Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi” eğitimine devam etmektedir. 2008 yılından beri çeşitli okullarda İstanbul’da Okul Psikolojik Danışmanı olarak görev yapmakta ve 2013 yılından beri de Çift ve Aile Terapistliği yapmaktadır. Öğretmenlerle, ebeveynlerle ve çocuklarla çeşitli devlet kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda yaratıcı drama atölyeleri uygulamaktadır.

Özge Öztürk Birdal

Yer alacağı oturumlar
 

12 Şubat 2022

20:45-21:45

Duygular: Oynar mısın Benimle?

bottom of page